Застраховки

С какво са полезни застрахователните брокери?

Както при всяка специфична услуга, и при купуването на застрахователни пакети е по-добре да се използват услугите на професионалисти. В застраховането има два вида посредници - застрахователни агенти и лицензирани застрахователни брокери. Разликата между брокер и агент е, че агентът работи за един застраховател, а застрахователният брокер може да работи за няколко или дори за всички лицензирани застрахователи. Въпреки, че в практиката можете да срещнете агенти, които работят и за повече от един застраховател, имайте предвид, че това не се позволява по закон.

Предимствата на ползването на брокер са в събраната на едно място информация и опит, която е налична за клиента напълно безплатно. Безплатна е и услугата на агентите (дори и те често правят отстъпки от цената за сметка на своята комисионна), но избора при тях е ограничен само до продуктите на една единствена компания. Естествено, в реалността не всички брокери получават еднаква отстъпка от застрахователите, така че теоретично също има почва за злоупотреба с доверието на клиента. Именно затова е по-добре да се ползват брокери с добра репутация и опит, а да не се гледа непремено най-ниската цена. Другото голямо предимство на добрите брокери е консултантската помощ в случай на застрахователно събитие – тези, които предлагат най-ниска цена обикновено спестяват точно от тези услуги в името на увеличените продажби.

Регулацията върху застрахователните брокери се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН), която има законовите правомощия за издаване на разрешения за извършване на дейността им. Броят на досега лицензираните брокери е около 200. Данни и контакти за тях може да се намерят на страницата на КФН (www.fsc.bg)