Най-често допускани грешки при имуществените застраховки

Подзастраховане
Ако застраховката е за по-ниска сума от действителната, изплатените щети ще бъдат пропорционални на процента на подзастраховане.

Презастраховане
Ако застрахователната стойност е по-висока от действителната, в някои случаи застрахователите могат да откажат да платят например в случай на тотална щета.

Амортизация на имуществото
Ако сте застраховали имуществото си по цена на придобиване, в случай на щета застрахователя ще отчете процента на амортизация. Тези проценти са особено високи за скъпи домашни електроуреди, електроника, компютри и друга скъпа, но бързоостаряваща техника. По-добре ги опишете с реална стойност, за да не плащате излишно висока застраховка.

Наводнение и свличане
Проливните дъждове причиняват не само наводнения, но и свличане на земни пластове. Полица пожар и природни бедствия без клауза за риска от свличане на земна маса покрива само щетите от наводненията.

Специални клаузи
Много често врати, прозорци, вана, тоалетна и фаянс се покриват по специална клауза, която трябва да бъде изрично добавена към стандартните рискове, включени в имуществената застраховка. Винаги питайте за специалните клаузи своя агент или брокер.

Щети от небрежност
Причинени щети от неподдържани покриви, забравени електроуреди и т.н. за застрахователите са причинени от небрежност от страна на застрахования, а не от застрахователно събитие.

Антикварни предмети и изкуство
Ако сте включили в оценката на имуществото скъпа за вас картина или стария фотоапарат на дядо си, оценката на застрахователите много често се разминава с тази на собствениците. За тази цел се консултирайте предварително със застрахователя или своя брокер.