Застраховка живот

Защита на семейството и лицата под Ваше попечителство

Застраховката живот има за цел да осигури някаква финансова стабилност на хората, които зависят от Вас, ако починете. Така че ако нямате партньор, съпруг/а, деца или други лица под Ваше попечителство, може да не се нуждаете от застраховка живот.

Обмислете дали да не потърсите професионален съвет, за да сте сигурни, че купувате нужната застраховка, с подходящите условия. За повече информация вижте Получаване на финансов съвет. Консултантът преценява от какво ще се нуждае семейството Ви и ще разучи предлагането, за да открие най-доброто за Вас.

Винаги отговаряйте на въпросите колкото може по-добре и разкривайте медицинското си състояние, когато Ви попитат. Ако не предоставите пълни данни, може да направите полицата си невалидна и застрахователната компания няма да Ви плати.

Вижте нашите раздели Животозастраховане и Общо застраховане за информация за различните видове застраховки.
За какво да внимавате?

Какъв вид полица искате? Например,

  • семеен доход – полица, която изплаща доход, а не еднократна сума
  • нарастваща полица – когато защитата и вноските нарастват с времето
  • намаляваща полица - когато защитата и вноските намаляват с времето
  • възобновяема полица – която Ви позволява да удължавате първоначалния срок.


Проверете за изключения – с други думи, кога полицата не се изплаща. Например, повечето не покриват смърт поради злоупотреба с алкохол или наркотици. Може да не бъдете застраховани, ако практикувате рискови спортове. Ако здравословното Ви състояние е лошо, когато полицата започва, някои причини за смърт могат да бъдат изключени или може да Ви бъде отказано застраховане.

Вноските обикновено са определени за целия срок. Има договори, които предвиждат преглед на вноските след определен период, обикновено пет години.

Колко гъвкав е договорът? Можете ли да намалите или да увеличите защитата, ако обстоятелствата се променят? Има ли допълнителни такси, ако направите това? Спира ли застраховката веднага след като пропуснете плащане или гратисен период?

Ако платите допълнително, обикновено можете да включите освобождаване от вноски, ако не можете да работите поради дълготрайно заболяване, така че застраховката да не бъде прекъсната.

Ако искате да смените застрахователя, проверете нивото на вноските на новия си договор преди да го подпишете (вноските може да са се повишили поради възраст или по медицински причини). Проверете също така новата степен на защита в сравнение с предходната. Може да са предвидени различни осигуровки и да има различни изключения – например, може да няма защита за медицински обстоятелства, възникнали преди смяната, дори те да са били предвидени от предната застраховка. Ако решите да сменяте, проверете да не отмените оригиналната защита, докато не сте напълно защитени от новия договор.

Полицата може да предвижда обезщетението да се изплаща на избран от Вас човек. Това означава, че в случай на смърт, постъпленията се изплащат направо на лица по Ваш избор. Прибягването до тази опция може да не е подходящо за всеки и поради усложненията Ви препоръчваме да потърсите финансов и юридически съвет. За повече информация вижте Получаване на финансова помощ.

Колко струва?

Това зависи от няколко фактора, като степента на защита, която искате и продължителността на срока. Естествено, зависи и от вероятността застрахователят да трябва да изплати застраховката – ако сте пушач, и имате опасна професия, плащате повече от чиновник непушач. Застраховките струват също така повече на мъжете, защото те не живеят толкова дълго като цяло.

Винаги сравнявайте какво покриват полиците, а не само цените. Някои може да са по-евтини, но да имат по-ниска степен на защита.