Особености на имуществените застраховки

Имуществените застраховки са разнообразни и се педлагат в многобройни варианти на цени, лимити на отговорност* и покритие на комбинации от рискове. Ето какви са основните видове:  

Пакетната застраховка

или т.нар. застраховка срещу "първи риск", е най-достъпния вариант. Тази застраховка е универсална за всички жилища (при някои застрахователи къщите са изключение). Застрахователите предварително подготвят няколко (в някои компании само един) пакета от рискове, определят една минимална застрахователна сума и съответната премия, като застрахователната сума може да бъде завишена срещу доплащане. Обикновено един пакет обхваща основни рискове (експлозия, имплозия, удар от летателно тяло, природни бедствия като градушка, проливен дъжд, увреждане от сняг и лед), чиято минимална цена варира между 20 лв. и 25 лв. и най-ниския лимит на отговорност между 13 000 лв. и 23 000 лв. Към този пакет може да се добави срещу допълнение към цената (премията) по-специфични рискове като земетресение, срутване и свличане на земна маса, кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм. На пазара се предлага и покритие на гражданска отговорност към трети лица (наводнение на съседи например), обезщетение за загуба от наем, и разходи по алтернативно настаняване, ако се наложи да отидете в хотел, докато трае възстановяването на жилището. Възможно е и застраховането само на жилището или само на имуществото.

Предимства: Ниска цена, не се налага опис на имущество (освен за клаузите кражба и грабеж)
Недостатъци: Има лимити за щетите, които може сериозно да се разминат с действителните загуби в случай на събитие
За кого е подходяща: Собственици на апартаменти, вили и къщи без луксозно обзавеждане, които искат да имат някаква минимална защита.

Стандартните имуществени застраховки

осигуряват покритие на същите рискове, както и пакетните застраховки. Различното при тях е, че лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на застрахованото имущество т.е. с парите от обезщетението може да си купите същото имущество по качество, вид и състояние. Клиентът сам изчислява стойността на жилището и движимото имущество, а при настъпване на застрахователно събитие компанията проверява дали застрахователната сума в договора отговаря на действителната стойност. В случай на разминаване между стойностите, щетите се изплащат на база "пропорционалното правило". Ако жилището и имушеството струват 300 хил. лв., но сте ги застраховали за 150 хил. лв., се получава т.нар. подзастраховане. Това означава, че обезщетението на щета за 10 хиляди лева ще е не повече от 5 хиляди лева. Подзастраховане има и ако не се отчете правилно амортизацията на домашното имущество, а се отчете на стойност на закупуване (често срещано при битовата електроника например). В случаите на надзастраховане обаче (застраховане за по-голяма сума от действителната стойност) при тотална щета, когато всичкото ви имущество е разрушено, ще получите обезщетение в размер на действителната му стойност, въпреки че сте внасяли премии за по-висок лимит на отговорност. Затова някои застрахователи и брокери предлагат оглед от специалисти, които да консултират клиентите каква застрахователна сума да посочат в полицата, като в някои случаи компаниите се ангажират с тази сума и я приемат за действителна преди настъпване на щета.

Предимства: Пълна защита на имуществото
Недостатъци: Висока цена, отнема повече време за сключване
За кого е подходяща: Собственици на жилища с ценни предмети, както и на такива, давани под наем. Имоти с повишена опасност от природни бедствия - наводнения, свличания на земна маса и т.н.