Защита на Вашето Имущество

Какво ще се случи, ако Вашата къща бъде повредени в буря, наводнение или огън; Вие сте ограбени; или керемида падне от Вашия покрив и нарани минувач? Имате ли правилното ниво на застраховка? А личните Ви вещи застраховани ли са?

Застрахователните компании предлагат два вида застраховки за Вашето имущество:

1. Застраховка „Пожар” и „Природни бедствия” – покрива всяка щета или загуба, нанесена на имущество предизвикана от:

  • пожар;
  • експлозия;
  • имплозия;
  • буря;
  • други природни бедствия;
  • атомна енергия;
  • свлачища.

Чрез тази застраховка се застрахова недвижимо имущества (сгради, жилища, вили, офиси) и движимо имущество (техника и уреди, стопанско имущество, машини и съоръжения).

2. Застраховка на „Щети на имущество” – покрива всяка щета или загуба, нанесена на имущество, предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като кражба, освен включените в т. 1. Тази застраховка се използва за защита на домашно, офис или търговско имущество.