История на застраховането

Застраховането е възникнало още в дълбоката древност от нуждата за застраховане на преноса на товари. Това са първите Карго застраховки. Пренасянето на товари и стока с кораби е опасно и често има много рискове, които застрашават стоката на път именно за това е имало нужда от създаването на пул, в който всеки кораб пренасял стока е заделял малка сума и при проблеми и загуба на стоката, търговеца е получавал обезщетение от този застрахователен пул. Развитието на търговските градове е фактор за укрепването на застраховането.

През 1680 година Едуард Лойд основава своето легендарно кафене, където се събирали собствениците на кораби и превозвачите на стоки, за да сключват застрахователни сделки. От това кафене се създава уникалната корпорация Лойд'с - най-известният световен застрахователен център към момента.

История на застраховането в България

За начало на застрахователното дело в България се счита създаването на българския клон на румънското застрахователно дружество "Дачия" в Русе през 1882 година. В периода между Освобождението и Втората световна война, българското застраховане се утвърждава в България като важен стопански отрасъл. Водещо място в този отрасъл заемат българските застрахователни дружества.

През 1946 година е създаден Държавния Застрахователен Институт - ДЗИ, обединяващ 30 застрахователни компании. В ДЗИ имат участие както български така и чуждестранни компании. През 1961 година е създадено застрахователното дружество Булстрад. Булстрад има за основна дейност външното застраховане. До появата на първите частни застрахователни компании през 1989 година, ДЗИ има монопол в застраховането в България. Дори и след промените ДЗИ остава лидер в някои области от застраховането. Към настоящия момент един от приоритетите на ДЗИ е усъвършенстването на дейността в областта на презастраховането.